Styrelse

  • Ordförande: Larserik Falk
  • Vice ordförande: Kirsten Buus
  • Vice ordförande: Kerstin Wahlbeck
  • Sekreterare: Kerstin Smeds
  • Styrelsemedlemmar: Lars G Andersson, Monica Andersson, Eva Ingelman Sundberg, Gunnel Körling, Kerstin Prag-Glöckner
  • Ständig styrelseledamot: Daphne Rosenvinge
  • Revisor: Thomas Daller

Gunnel Körling
También disponible en Español.