Aktiviteter

Klubben har två huvudsakliga uppgifter:

  • Befrämja kontakt, vänskap och kulturellt utbyte mellan de nordiska länderna och vårt värdland Spanien.
  • Hjälpa ”nya” och ”gamla” skandinaver i Madrid med praktiska råd och upplysningar.

Vårt utbud av aktiviteter omfattar allt från informella möten till kulturella händelser, från middagar och vinprovningar till guidade besök.

Ett månatligt nyhetsbrev med information om aktiviteter och program skickas till medlemmarna.

Slutligen: Klubben är vad vi medlemmar gör den till. Nya ideer och bidrag är alltid välkomna. Kontakta oss och berätta vad du tycker att klubben skall erbjuda.

AKTIVITETER2023NOVDIC

También disponible en: Español