Historia

Kort historia om den Skandinaviska Klubben i Madrid

Den första klubben bildades år 1926 med omkring 40 svenska medlemmar. År 1928 börjades det diskutera möjligheten att bilda en dansk-norsk klubb men ansågs inte genomförbart på grund av alltför få landsmän i Madrid. Därmed inleddes samtal med Svenska Klubben och efter en tid slog sig de tre länderna samman i Skandinaviska Klubben. Det första styrelsemötet hölls sommaren 1928 och den första lokalen, en lägenhet, invigdes i november månad samma år.

Det fanns en stark gemenskap mellan de skandinaver som var verksamma i Madrid. Många vittnar om den “skandinaviska andan” som utstrålade vid klubbens middagar eller bridgekvällar. Till klubben gick man för att äta en god middag, träffas under informella former eller läsa tidningar från de skandinaviska länderna. Under 30-talet och en bit in på 40-talet var det dock övervägande män som gick till klubben, där de njöt av en god ärtsoppa med punsch och en mustig cigarr.

År 1956 invigdes Casa de Suecia, nuvarande Hotel Suecia vid Marqués de Casa Riera gatan, som en samlingspunkt för svenskheten i Madrid. Klubben fick en lokal i bottenvåningen som delades upp mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. Kring klubben uppstod en mängd traditioner, som Fiesta del ganso, Santa Lucia, Fiesta de la primavera. Midsommarfirandet, smörgåsbord vid Hotel Suecias restaurang Bellman, julfest och inte minst julbasaren, som påbörjades 1956 och som idag är den manstarkaste samlingsplatsen för skandinaver och deras spanska vänner i Madrid.

Fram till december 2006 befann sig Skandinaviska Klubben i en enskild lokal bredvid Hotel Suecia. Då hotellet hösten 2006 såldes måste Klubben flytta och för tillfälle har vi ingen lokal. Klubben har omkring 90 medlemmar och vi fortsätter med våra aktiviteter.

 

También disponible en: Español